Месец на професионалната служба в Ротари

Месец на професионалната служба в Ротари

Когато говорим за Vocational Service служба – или за „професионална служба“ в ценностната система на Ротари, мисля, че винаги трябва да се връщаме към произхода на движението, а именно социално-икономическата ситуация в Чикаго преди 108 години.