Фондация Ротари е нестопанска организация, която подкрепя усилията на Ротари Интернешънъл за постигане на международно разбирателство и мир чрез международни хуманитарни, образователни и културни програми за обмен.

 

Хуманитарната програма на Фондацията финансира международни програми на ротариански клубове и дистрикти, които са насочени към подобряване на жизнения стандарт, осигурявайки грижи за здравето, чиста вода, храна, образование и други неща от първа необходимост преди всичко за развиващите се страни. Една от главните хуманитарни програми е Полио Плюс, която се опитва да унищожи полио вируса по целия свят до 2000 г.. Чрез образователната си програма Фондацията осигурява ежегодно финансиране на около 1200 студенти за обучение в чужбина. Стипендии се дават и на университетски преподаватели, за да преподават в развиващите се страни, а също и за професионален обмен между бизнесмени и специалисти. Бившите участници в програми на Фондацията имат възможност да запазят съпричастността си чрез ротарианската Алумни Фондация.

 

Фондация Ротари се подкрепя единствено от доброволни дарения на ротарианци и приятели на Фондацията, които споделят нейното виждането за един по-добър свят.