Бъдещи дизайнери на посещение на Медия Дизайн

Бъдещи дизайнери на посещение на Медия Дизайн

Днес 25.04 2012г., дизайнерите от 10з клас, специалност Компютърна графика от Образцова Математическа Гимназия, направиха изнесен час на класния във фирма Медия Дизайн - по проекта Час по Бизнес.

Грандиозен финал за община Марица в проекта Народните Будители и Аз

Грандиозен финал за община Марица в проекта Народните Будители и Аз

Финалът на общинския кръг на проекта "Народните Будители и Аз" в Община Марица се проведе на 19 Април 2012г.

На финалния етап от кръга, в първа възрастова група 5-7 клас се състезаваха представители от с.Войводиново и с.Скутаре. На първо място се класира ОУ с.Скутаре и получи чек с награда еднодневна екскурзия до долината на Тракийските царе от кмета на община Марица.