Успешно приключи второто издание на пленера “Пловдив – от Твореца Сътворен”

Успешно приключи второто издание на пленера “Пловдив – от Твореца Сътворен”

За втора поредна година проведохме пленера “Пловдив – от Твореца Сътворен“. Главен организатор и двигател на проекта е нашия приятел Матей Матеев. Неговият непресъхващ ентусиазъм и познаване на изкуството и авторите отново събра известни и самобитни български художници.