Отчет на борда за мандата 2012-2013 с Президент Кирчо Атанасов

Членове на борда на Ротари клуб Пловдив-Пълдин, мандат 2012-2013

На редовната сбирка на клуба във вторник (25.06.2013 г.) президентът на Ротари клуб Пловдив-Пълдин доц. Кирчо Атанасов и бордът на клуба от мандата 2012-2013 г. синтезираха работата си през изминалата една година. Пред членове на клуба настоящото управление направи отчет на дейностите през мандата си. Следвайки ротарианската традиция, президентът Кирчо Атанасов удари Ротари камбанката, с което постави края на мандата на сегашния борд в следния състав:

 

 

 

 

Борд на клуба 2012-2013 година:

Президент: Кирчо Атанасов
Секретар: Спас Попов
Вицепрезидент: Михаил Ванчев
Церемониалмайстор: Стефан Денин
Касиер: Пламен Ганев
Електпрезидент: Спас Попов
Пастпрезидент: Васил Василев

 

Кратък преглед на дейностите, извършени от Ротари клуб Пловдив-Пълдин през мандат 2012-2013

rotary_otchet03_1200px

 

По време на мандата на Кирчо Атанасов бяха приети трима нови члена на клуба: Иван Илиев, Марияна Андреева и Илиян Коев. Като част от стабилизирането на клуба за 2012-2013 беше възстановена традицията за активно участие във Фондация Ротари – четирима от членовете станаха носители на Пол Харис Фелоу: Васил Василев, Спас Попов, Красимир Давчев и Стефан Денин.

Настоящото управление на РК Пловдив-Плъдин успя да постигне 60% посещаемост на редовните си сбирки и около 80% събираемост на членските вноски. За заздравяването на отношенията между членовете на клуба се организираха екскурзии до Кападокия и Санкт Петербург, тържествено се отбелязваха рождените дни на всички членове, посещаваха се сбирки на други Ротари клубове и изнесени сбирки във фирми на членовете на клуба.

Успешно завърши и третото издание на проекта Народните будители и Аз, в което национален патрон стана вицепрезидентът Маргарита Попова. В това издание на проекта участваха над 16000 ученици от 602 паралелки на 101 училища от областите Пловдив и Пазарджик и гр. Севлиево. По инициатива на Матей Матеев, който беше и главният организатор на събитието, се проведе и Международен симпозиум по живопис Пловдив – от Твореца сътворен. Този проект на Ротари клуб Пловдив-Пълдин е и първата от съвместните дейности, описани в договора за побратимяване с Ротари клуб Санкт Петербург – една от международните дейности на клуба за 2012-2013 г.

 Обобщената оценка на работата на комисиите на Ротари клуб Пловдив-Пълдин за мандата на борд 2013-2013 е много добра с изключение на Комисията за Ротари парка. Във всички останали направления работата на борда на клуба с президент Кирчо Атанасов напълно удовлетворяваща и ползотворна.