„Пловдив – от Твореца Сътворен“ – Международен симпозиум по живопис 3-11 юни

Международен пленер по живопис в Пловдив. Пловдив - от Твореца сътворен

В град Пловдив е проведен първият пленер по живопис в България. Градът е известен културен център, познат като средище на художници. Богатото архитектурно-историческо наследство на Пловдив и уникалните му природни дадености ежегодно събират множество чуждестранни посетители. Пловдив е и сред кандидатите за Европейска столица на 2019 година.

Цели на симпозиум „Пловдив – от Твореца Сътворен“

  • осъществяване на творчески контакти на чуждестранни и български художници;
  • широк национален и международен отзвук през периода до 2019 г.;
  • стимулиране на развитието културата на град Пловдив като кандидат за Европейска столица 2019 г.;
  • популяризиране на природните и културно-исторически забележителности, бит и духовност на Пловдив чрез живописни творби.

Международният симпозиум по живопис се провежда ежегодно в началото на месец юни с 50% чуждестранно участие. Тази година главният организатор на събитието е Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“. Община Пловдив, в лицето на фондация „Пловдив 2019“, подкрепя провеждането на симпозиума, което допринася за стартирането на събитието като официално и авторитетно мероприятие. „Пловдив – от Твореца Сътворен“ се вписва успешно в културната политика на фондацията.

Всъщност симпозиумът е разчупена форма на комуникация и творчески изяви на участващите в него художници, чиито платна са провокирани от богатствата на града. Чрез популяризиране на историческото наследство, природа и кипящия наоколо живот, Международният симпозиум по живопис подпомага Пловдив бъде представен пред света като истинска културна столица на Европа.

Международен симпозиум за художници в Пловдив с подкрепа на Пловдив 2019

Силен и убедителен старт на събитието ще създаде бъдещи благоприятни условия за развитие на проекта от международна величина до 2019 г. и след това.

 

Условия на симпозиума по живопис в Пловдив

painting_materials

В симпозиума по живопис „Пловдив – от Твореца Сътворен“ участват девет художници, които в продължение на 9 дни (3-11 юни 2013 г.) създават живописни картини, вдъхновени от красивата природа и исторически забележителности на град Пловдив и околностите му.

Двама от участниците в Международния симпозиум за художници трябва задължително да са в младежка възраст. Всички художници изпращат на организатора – Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“, рекламни материали за себе си: снимки, електронен сайт, дипляни, каталози с творби, автобиография. Материалите за работата на участниците се осигуряват от организаторите, освен такива, които са строго специфични за творчеството им.

Симпозиумът приключва с изложба на изрисуваните по време на дните за творческа работа картини на 10-ти юни от 19 ч. в галерия „Червеното пони“. Художниците, участвали в проекта, могат да дарят по собствено желание своя творба на Ротари клуб „Пловдив-Пълдин“, като авторските права се предоставят изцяло за рекламни цели и за подпомагане на инициативи в полза на обществото.

Всички участници и посетители на симпозиума по живопис „Пловдив – от Твореца Сътворен“, присъствали на срещите, лекциите или финалната изложба, ще бъдат посланици на хилядолетния град ПЛОВДИВ в утвърждаването му като духовен и културен център на България, Европа и света.