КЛУБНИ КОМИСИИ:


 

Комисия за клубна администрация

Председател: Асен Делчев
Членове: Спас Попов, Васил Василев

Помага в осъществяването на годишните цели на клуба. Тя има следните отговорности:

 • Изпълнение на всички административни изисквания на РИ и Дистрикта.
 • Насърчава приятелството между членовете на клуба.
 • Организира програми за редовни седмични и специални срещи, включително клубни асамблеи и чествания, прави предложения за интересни гости и лектори.

Комисия за членството

Председател: Любозар Фратев

Членове: Асен Делчев, Спас Попов, Кирчо Атанасов, Васил Василев

Разработва и осъществява план за набиране и задържане на членовете на клуба със следните отговорности:

 • Насърчаване на всички членове да предлагат перспективни членове.
 • Координиране и осъществяване на ориентацията за нови членове.
 • Стимулиране на задържането на нови членове.
 • Образоване на клуба на принципа за класификация.
 • Осъществяване на надзор и извършване на проверка на предложенията за нови членове като лидери в професията и обществото на основа на ротарианските критерии за това.
 • Следи за присъствието на клубните членове и докладва за резултатите към края на м. Декември 2017 г. и към края на м. Юни 2018 г. Комисията анализира причините за отсъствията.
 • Изготвя регистър на свободните професии и създава предпоставки за развитие на членския състав и за оформянето на Клуба като пълноценно копие на общността.

Комисия за връзки с обществеността

Председател: Наско Начев
Членове: Михаил Ванчев, Спас Попов, Ралица Стайкова, Кирчо Атанасов

Осигурява информацията на обществото относно Ротари и рекламира дейностите и проектите на клуба. Тя има следните отговорности:

 • Създаването на списък с медийни контакти, който се обновява периодично.
 • Осигурява своевременна и точна реакция на въпросите на медиите за дейностите на клуба.
 • Работа с медиите за осигуряване на адекватна публичност за дейностите на клуба.

Комисия за проекти за служба на обществото

Председател: Кирчо Атанасов
Членове: Спас Попов, Стефан Денин

Провежда образователни, професионални и хуманитарни проекти, които са насочени към нуждите на обществото и обществата на други държави. Тя има следните отговорности:

 • Извършване на анализ и оценка на нуждите на местното или международното общество, където ще се осъществи проекта.
 • Планиране на проекти,насочени към едно или повече авенюта на служба.
 • Планиране на стъпките на действие.
 • Реклама на проектите както в клуба,така и в обществото.
 • Извършване на оценка на проектите и тяхното въздействие върху обществото.

Комисия за Ротаракт и Интеракт

Председател: Васил Василев
Членове: Спас Попов, Наско Начев

Активно следи и подпомага дейността на Интеракт и Ротаракт клубовете. Осигурява методическа и административна помощ на двата клуба.

Комисия за Ротари парк

Председател: Илко Николов
Членове: Любозар Фратев, Стефан Денин, Наско Начев

Комисия за Фондация Ротари

Председател: Бистра Тонева
Членове: Димитър Тончев, Михаил Ванчев

Разработва и осъществява планове за подпомагане на Фондация”Ротари” чрез финансови дарения и клубно участие в програмите на фондацията.Тя има следните отговорности:
Определя целите на клуба за набирането на средствата за фондацията.
Обучаването на ротарианците за Фондация”Ротари”.
Гарантиране на правилното обслужване на финансовите помощи от фондацията.

Комисия за международната дейност

Председател: Любозар Фратев
Членове: Наско Начев, Стефан Денин, Красимир Коев, Ралица Стайкова

 • Устойчиво утвърждаване на връзките и приятелството с побратимите Ротари клубове.
 • Иницииране на съвместни проекти с побратимите Ротари клубове от чужбина.
 • Предложения за побратимяване със сроден клуб от друг дистрикт.

Комисия за Градски коледен бал

Председател: Асен Делчев
Членове: Спас Попов, Ралица Стайкова, Кирчо Атанасов, Наско Начев

Комисия за проекта ”Народните Будители и Аз”

Председател: Кирчо Атанасов
Членове: Спас Попов, Ралица Стайкова, Николай Стоилов

Комисия за проекта „Пловдив от Твореца сътворен”

Председател: Матей Матеев
Членове: Ралица Стайкова, Михаил Ванчев