За професионално-етичното направление в дейността на Ротари Интернешнъл

Paul-Harris-first-meetingКогато говорим за Vocational Service – или за «професионална служба» в системата на ценности на Ротари, то, според мен, винаги трябва да се обръщаме към самото начало на движението, а именно към социално-икономическата ситуация в Чикаго преди 109 години. Не случайно идейният вдъхновител на Ротари Пол Харис събрал на първото заседание на 23 февруари 1905 г трима свои приятели с различни професии, за да обединят своите усилия и да си помагат взаимно. В следващите повече от 20 години принципът «Ротарианци помагат на ротарианци» останал като ефективен инструмент за укрепване на приятелските връзки и за помагане на личните бизнеси на членове на клубовете. Интересно е, че в първите три Ротари клуба (Чикаго, Сан-Франциско и Окланд) е имало длъжност Клубен статистик, който отчитал всички сделки между членовете на клубовете. Ротарианците, които осигурявали най-голям обем такива сделки, получавали награди.

RCUFathersandSonsMeetingСлучи ми се да прочета за забавна ситуация в клуба на Окланд, когато член на клуба, собственик на магазина за мъжки дрехи, по време на заседание излязъл от залата и проверил в гардероба шапките на своите колеги.

Намирайки, че много от тях са купени от негови конкуренти, той се втурнал в залата и заявил, че напуска клуба. Наложило се е да приложат много усилия, за да го успокоят. Тогава е съществувал обичай да се дава възможност на членове на клуба да представят своите стоки и услуги по време на заседанията. Това означава, че клубовете тогава още не са били организация за служене на обществото, а по-скоро инструмент за защита на собствените интереси. Работата е там, че в тази епоха в САЩ бурно се е развивал т. н. див капитализъм, регулиране на предприемаческата дейност е отсъствало напълно, което е довело до ужасни условия на труд и ниски социални стандарти. Лозунгът на това време е бил «Човек за човека е вълк».

indexГениалността на идеята на Пол Харис се състои в това да обедини бизнеса и дружеските отношения. При това тези отношения е трябвало да осигуряват обща печалба и на двете страни. Като логично продължение на тази идея е създаването на „Комитета по методи за водене на бизнеса“, задача на който е станало обединяването на делови и етични принципи за изработване на определени стандарти на поведение на ротарианците. Всъщност, Ротари клубовете по това време са станали първите неправителствени и некомерсиални организации, които са започнали борбата с корупцията, другите форми икономическа престъпност и нечестните сделки. Кулминация на тази дейност е станало приемането на «Етичен кодекс на Ротари» на втората Конвенция на Ротари в град Портланд (Орегон, САЩ).

Терминът «методи на водене на бизнеса» е съществувал до 1927 година, когато на Конвенцията на Ротари в Белгия е сменен от термина «професионална служба». Етичният кодекс на Ротари е просъществувал до 1980 година, а в 1989 година е заместен от «Декларация на Ротарианци, представители на бизнеса и свободни професии», в която на членовете на Ротари се поставят изисквания за строго спазване на договорите, коректно делово поведение, честност и уважение към партньорите, неприемане на корупцията и участие в обществения живот.

Декларацията, както и Кодексът, се осланят на златното правило «Постъпвай с другите така, както искаш да постъпват с теб». Това значи, че е необходим собствения пример на ротарианеца, който да стимулира и въодушевява другите членове на клуба. При това главната цел на етичните стандарти на Ротари не са философски приказки, а създаване на реални делови практики. Особено ярко това се вижда в известния

fourway-test

Четиристранен тест

За всичко, което мислим, казваме или правим:

 

  • Това ли е истината?

  • Справедливо ли е по отношение на всички заинтересовани?

  • Ще спомогне ли за укрепване на дружбата и добра воля?

  • Ще донесе ли полза на всички заинтересовани?

 

Страхувам се, че не всички знаят историята на този документ. Четирите въпроса са формулирани от ротарианеца Херберт Тейлор, който по времето на депресията в Чикаго през 1934 година е получил поръчка за саниране на завод за алуминий, намиращ се на прага на банкрут. Впоследствие тези четири въпроса започнали широко да се използват от консултантски, одиторски и други компании като универсален инструмент за базов анализ на ситуации. А след 1943 година Тестът станал официален документ на Ротари Интернешънъл.

Световните събития в края на XX и началото на XXI век са толкова бурни и непредвидими, че у голяма част от населението на Земята неволно е възникна усещането, че светът започва да губи ориентири. В болшинството от развиващи се и така наречени нови независими държави основната мярка на всички ценности и процеси са станаха парите, идеологическите и религиозните норми рязко са загубиха своето влияние, обикновените хора се оказаха дезориентирани, а елитът е обезпокоен само за собствения си успех.

photo03

Как тогава ротарианците трябва да определят своето виждане за ситуацията и своята световна роля? Първо,ние сме – най-голямата в света и една от малкото действително глобални организации, притежаващи общи морални ценности за 1 200 000 души. Второ, в клубовете на Ротари по целия свят са събрани активни и неравнодушни граждани, истински патриоти на своите държави. Трето, Ротари Интернешънъл вече има опит за глобално влияние. През 1942 година в Лондон ротарианци от 21 държави са се срещнали, за да изработят плана за културно и научно развитие на следвоенното общество. По-късно от тази инициатива се ражда ЮНЕСКО. През 1945 година в съставянето на Устава на ООН са участвали 49 ротарианци.

Като вземем всички изброени горе фактори и ги подсилим с личното поведение и с примера на всеки член от 33000 клуба по света, то уверено може да заявим, че Ротари Интернешънъл вече е ефективен инструмент за поддържане на морално-етичното равновесие по света.


958775045Автор: Александр Борисов, председател на комитет професионално-етичната дейност, паст-говерньор на дистрикт 2220 през 2010-2011 година

 

IMG_3326Превод: Любозар Фратев, ПП РК Пловдив-Пълдин,Председател на ICC „България-Русия“

От „Задействуй Ротари, измени жизнь Информационный бюллетень 2013-2014 год Месяц профессионально-этической деятельности“