Бъдещи дизайнери на посещение на Медия Дизайн

Бъдещи дизайнери на посещение на Медия Дизайн

Днес 25.04 2012г., дизайнерите от 10з клас, специалност Компютърна графика от Образцова Математическа Гимназия, направиха изнесен час на класния във фирма Медия Дизайн - по проекта Час по Бизнес.