Милан Христев

Милан Христев е роден през 1963 г. в град Пловдив. С фотография започва да се занимава още като ученик през 1975 г. До завършването на средното си образование всяка година печели 1-во или 2-ро място на окръжните и национални конкурси за фотография на ТНТМ. След казармата, през 1985 г. завършва Техникума по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик”. Представял е авторски колекции в Австрия, България, Гърция, Италия, Македония, САЩ, Швейцария, Унгария.
През годините има участия и награди в повече от 60 български и международни общи изложби.

ПУБЛИКАЦИИ:

  • Фотографско изкуство в България. Част 2 1945-1995 Петър Боев
  • The History of European Photography, Част 3 (1900 – 2000) Цв.Томчев
  • Фотографии на Милан Христев са отпечатани в книгата “Why Photographs Work” на George Barr. Книгата анализира работата на 52-ма фотографи от различни страни и включва освен неговите фотографии, тези на Bruce Barnbaum, Dan Burkholder, Nick Brandt, Hans Strand, Roman Loranc,Susan Burnstine, Beth Moon, Michael Levin, Michael Reichmann, Michael Kenna, Milan Hristev, Cole Thompson, Brian Kosoff, Gordon Lewis и много други.
  • B@W Magazine- USA, N; 38 05 August – Introduction / Self-Portrait /