Кремена Хълчева

Кремена Хълчева е на 17 години от град Пловдив. Учи в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ със специалност компютърна графика. Взимала е участие в различни конкурси на тема изкуство, като „Виртуална пролет“, град Бургас, конкурс 21-ви век, „Компютърно пространство“ и други. Заемала е първо и второ място на „Виртуална пролет“ и е печелила глас на публиката на конкурса „Компютърно пространство“. Има два завършени стажа при Крум Чешмеджиев по графичен дизайн с тема: Детайлизация по зададен арт проект и лого на софтуерен продукт.

Предметът визуални изкуства-фотография, който изучава в гимназията, се състои от различни задачи, включващи посещение на Старинен Пловдив и арт квартала Капана. Именно от тази задача са и снимките, с които Кремена участва във Фото конкурса „Пловдив – палитра от етноси“. Снимките са от руския ресторант „Петър 1-ви“, чиято декорация е комбинация от български и руски етнос.