Елора Павлова

Елора Павлова учи в ОМГ „Академик Кирил Попов“ в град Пловдив, със специалност „Компютърен графика“. От три години се занимава по-засилено с любителска фотография.