Гинка Иванова

Гинка Иванова е на 16 години. Тя е в 10-ти клас и учи в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, град Пловдив. Специалността й е компютърна графика.