Генади Чушков

Генади Иванов Чушков е от град Съединение и участва във Фото конкурса с приложената снимка.