Велимира Терзиева

Велимира Терзиева е на 16 години. Учи в ОМГ „Академик Кирил Попов“, град Пловдив. Изпратила е тези две фотографии за фото конкурса на тема „Пловдив – палитра от етноси“.