Ванеса Маринска

Ванеса Маринска учи в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ , град Пловдив, където изучава специалност Компютърна графика. Постепенно навлиза в изкуството на Фотографията.