100302_fourwaytestЧетиристранният тест, към който се придържат ротарианците в своя бизнес и професионален живот, е създаден от ротарианеца Хърбърт Дж. Тейлър през 1932 г. Преведен е на повече от 100 езика.

 
 
 
 
 

Четиристранен тест за онова, което мислим, казваме или правим

  1. Това ли е истината?
  2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
  3. Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства?
  4. Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

 

fourway test