РОТАРИ КЛУБ  ПЛОВДИВ – ПЪЛДИН

 

І. ЦЕЛИ НА КЛУБА :

  • Ротари клуб Пловдив – Пълдин да бъде водещият Ротари клуб, базиран в гр. Пловдив;
  • Ротари клуб Пловдив – Пълдин да отговаря на изисванията за ефективен Ротари клуб/обслужва финансите си, осъществява успешни проекти за служба, поддържа Ротари фондацията, развива клубни лидери/
  • Да се издигне обществената значимост на членството в Ротари и в частност в Ротари клуб Пловдив – Пълдин.
  • Членството в Ротари клуб Пловдив – Пълдин  – обществен знак за съпричастност към идеите на Ротари, признание за активна позиция.

IІ. ЦЕЛИ НА КЛУБА ЗА РОТАРИАНСКАТА 2021/2022 г. :

 1. Развитие на членството чрез увеличаване на членския състав като всеки доведе още един член на клуба, насърчава приемът на членове под 40 год. и членове жени.
 2. Укрепване на приятелството и мотивиране на инициативност на членовете на Клуба за участие и осъществяване на проектите на Клуба.
 3. Увеличаване и устойчивост на работата, свързана с програми и дейности на младите ротарианци и младите хора от общността с цел мотивирането им за преминаване от Ротаракт към Клуба.
 4. Дарения към Годишния фонд на Фондация Ротари и към Фонд Полио-Плюс от общо 100 щ. дол. на член.
 5. Подобряване осведомеността на обществото за Ротари за събитията и осъществяваните проекти на Клуба чрез медийте за масово осведомяване.
 6. Поддържане на актуална информация на Клуба в Ротари Клуб Централ.

ІІI. НАСОКИ /НАПРАВЛЕНИЯ/ ЗА РАБОТА :

 1. Административно направление- Административно обслужване, комуникации, и финанси;
 2. Членски състав на клуба  – обновяване, прием, съхраняване, развитие;
 3. Професионална дейност – представяне на приятели и бизнес, срещи и дискусии;
 4. Клубна дейност:
  • повишаване на клубната култура, включително и чрез Ротари познание;
  • съхраняване и развитие на клубните традиции- срещи и празници, излети и екскурзии;
  • поддържане и развитие на контактите с побратимените клубове, побратимяване с нови клубове;
  • клубът –аспект на нашия живот;

   

 5.  Клубни проекти
  • Проект Народните будители и Аз
  • Проект Ротари Парк
  • Проект Час по бизнес
  • Проект Боулинг турнир
  • Проект Градски коледен бал
  • Проект Пловдив от Твореца сътворен
  • Проект Пловдив най-стария жив град в Европа

ІV. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

  • Воля на клуба като цяло
  • Действена активност и личен принос
  • Функциониране на клубните комисии
  • Последователност за достигане на набелязаните цели и реализиране на проектите