Стабилен членски състав – Презентация от Любозар Фратев

Презентация, изнесена на сбирка на клуба от нашия приятел Любозар Фратев. В нея се разглежда как да се гарантира стабилен членски състав в клуба.