Ротаракт е част от глобалното усилие да се постигне мир и международно разбирателство. Целта на Ротаракт е да даде възможност на млади хора (на възраст от 18 до 30 години) да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на основата на приятелство и служба на обществото. Всеки Ротаракт клуб е спонсориран от местен Ротари клуб. Това спонсорство е резултат от стремежа на Ротари младите хора  да проявяват активен интерес към обществения живот и да имат възможност за професионално развитие. Ротаракт осигурява средството, чрез което новото поколение може да намери тази изява

Ротаракт клуб – Пловдив е клуб, създаден в служба на обществото, спонсориран от Ротари клуб – Пловдив, който е член на Ротари Интернешънъл (световната асоциация, включваща в себе си повече от 26 000 Ротари клуба). Този Ротаракт клуб е част от международна мрежа от повече от 5 000 Ротаракт клуба и играе важна роля в нея..

Ротаракт клубовете организират различни проекти, естеството на които зависи преди всичко от интересите на членовете на клуба. По принцип съществуват три основни насоки на дейност в програмата на Ротаракт, които всички клубове развиват в различна степен:
* професионално развитие
* развиване на ръководните умения
* развиване на проекти относно клубната дейност

Тези насоки в тяхната съвкупност гарантират балансирана клубна програма, осигуряват важен опит и възможности за индивидуалното развитие на всеки ротарактор.