Представяне на Плана за работа и комисиите през ротарианската 2014-2015 година

photo 1a

 

На сбирката на 8 юли 2014 година Президентът на клуба Стефан Денин представи Плана за работа на борда, комисиите и бюджета на клуба за ротарианската 2014-2015 година.