Посещение на Дистрикт гуверньора Атанас Атанасов

На 06.10.2012г събота в гр.Пловдив се проведе среща на дистрикт гуверньора Атанас Атанасов с членовете на РК „Пловдив-Пълдин“ и членовете на Интеракт клуб „Пловдив-Пълдин“.

Срещата се проведе на два етапа – среща с членовете на борда на РК „Пловдив-Пълдин“ и Интеракт клуб „Пловдив-Пълдин“ и среща с членовете на двата клуба.

Ротари Клуб Пловдив Пълдин - Посещение на ДГ

Срещата с двата борда, бе изключително в работен вариант и се оказа много ценна за ръководството на двата клуба. За нея бяха подготвени 12 документа, отразяващи работата на клубовете през последните години, а също и плана за 2012/2013г. За целта бе спазен сценарият на Дистрикт гуверньора за срещата.

При проверения подробен анализ на документите на клубовете особено ценни за нас бяха констатациите и анализите на Дистрикт гуверньора като:

  • високата оценка за цялостната работа на клубовете и особено за организираните от РК „Пловдив-Пълдин“ вече 10та година Ротариански Боулинг турнир и двугодишният вече проект за ученици „Народните будители и Аз“

  • указанията за работа по професионалното авеню

  • работата на спонсорите с новопостъпващите членове на РК

  • образователните програми за Ротари

  • подготовката за кандидатстваване за мачинг грандове.

На срещата с членовете на клубовете в своята пространна презентация за предстоящата година, дистрикт гуверньора обърна особено внимание на основните цели:

  1. Заздравяването на клубовете
  2. Качеството на службата

  3. Отвореност на клубната дейност, осведоменост и PR

  4. Почтеност

След срещата оживените разговори продъжиха до късно вечерта и на приятелската вечеря. Всички си тръгнахме заредени с много енергия за новата ротарианска година.