План за работа на клуба за 2013-2014

Управителен съвет (борд) 2013/2014г.
Президент Спас Попов
Секретар Стефан Денин
Вицепрезидент Николай Стоилов
Касиер Михаил Кьосев
Церемониалмайстор Върбан Върбанов
Елект президент Красимир Давчев
Паст президент Кирчо Атанасов