Изнесена сбирка с РК Пловдив Филипопол при нашите приятели Петко Петков и Васил Петров

IMG_9456

На 29.01.2013 година сбирката на клуба се проведе при приятелите Петко Петков и Васил Петров на територията на месопреработвателното предприятие Унитемп ООД, село Войводиново.

На сбирката участва Иларио Астинов ДГН, който говори по темата на месеца: Познанието в Ротари.

Съвместната сбирка с РК Пловдив Филипопол, чийто член е приятеля Васил Петров премина в приятелски дух. Приятелят Петко Петков разказа за историята на фирмата, като ни показа чисто новата супер модерна кланница.