Декларация на ротарианците в бизнеса или професията


Декларацията на ротарианците в бизнеса и професията е била адаптирана от Законодателния Съвет на Ротари Интернешънъл през 1989 за да даде по-специфични насоки за високоетичните стандарти, споменати в Целта на Ротари:

 

Като ротарианец в бизнеса или професията от мен се очаква:

  • Да разглеждам призванието си като възможност да служа на другите.
  • Да бъда безпрекословно верен на етичния кодекс на моята професия, на законите на моята страна и моралните норми на обществото.
  • Да направя всичко,което е по силите ми за издигане престижа на моята професия и да поощрявам най-високите етични стандарти в избраната от мен професия.
  • Да бъда честен към моя работодател, моите подчинени, колеги, конкуренти, обществото и всички други, с които имам бизнес или професионални отношения.
  • Да се отнасям с почит и уважение към всички професии, полезни на обществото.
  • Да предоставя професионалните си качества за осигуряване възможности на младите хора, да работя за облекчаване на нуждаещите се и за подобряване качеството на живота в обществото, в което живея.
  • Да бъда честен в представянето на моя бизнес или професия пред обществото.
  • Да не използвам контактите си с ротарианци за получаване или даване на привилегии или ползи спрямо други хора в бизнес или професионално отношение.