Бъдещи дизайнери на посещение на Медия Дизайн

Днес 25.04 2012г., дизайнерите от 10з клас, специалност Компютърна графика от Образцова Математическа Гимназия, направиха изнесен час на класния във фирма Медия Дизайн – по проекта Час по Бизнес.

Учениците се запознаха с новости в рекламата и дизайна, производствения процес и много разнообразни детайли от дейността на фирмата. Класният им ръководител, Румен Манолов, показа проекти, изработени от учениците, които са спечелили различни конкурси.

Младите дизайнери харесаха атмосферата във фирмата и пожелаха да стажуват през лятото. Управителят, Спас Попов, обеща Медия Дизайн да проведе конкурс и на спечелилия да се осигури едномесечен стаж.

 

10з клас от ОМГ на гости на Медия Дизайн